枯草芽孢杆菌表达载体pHT43质粒图谱和序列

摘 要:

大肠杆菌-枯草芽孢杆菌穿梭质粒表达载体pHT43是Mo Bi Tec 公司的产品。在pHT01的基础上,将编码α-淀粉酶的amyQ基因的信号肽序列与pHT01的SD序列融合,构建成pHT43。pHT43质粒是高拷贝的穿梭质粒,全长8057bp,筛选标记为氨苄青霉素和氯霉素抗性。用IPTG诱导后,重组菌株能高水平分泌表达重组目的蛋白,并可分泌到培养基中。pHT43质粒的图谱和序列如下:

关键词: , , ,

大肠杆菌-枯草芽孢杆菌穿梭质粒表达载体pHT43是Mo Bi Tec 公司的产品。利用IPTG诱导后,能够高水平分泌表达重组目的蛋白,并可分泌重组蛋白到培养基。

pHT43质粒是在pHT01的基础上,将编码α-淀粉酶的amyQ基因的信号肽编码区与pHT01的SD序列融合,构建成了pHT43。pHT43质粒是一种高拷贝的穿梭质粒,全长为8057bp,筛选标记为氨苄青霉素和氯霉素。pHT43质粒的图谱和序列如下。

一、pHT43质粒图谱

枯草芽孢杆菌表达载体pHT43质粒图谱和序列

二、pHT43质粒序列

Bacillus subtilis expression vector pHT43 (8057 bp)

http://www.mobitec.com/cms/download/sequence/pHT43.txt

   1 ttaagttatt ggtatgactg gttttaagcg caaaaaaagt tgctttttcg tacctattaa
  61 tgtatcgttt tagaaaaccg actgtaaaaa gtacagtcgg cattatctca tattataaaa
 121 gccagtcatt aggcctatct gacaattcct gaatagagtt cataaacaat cctgcatgat
 181 aaccatcaca aacagaatga tgtacctgta aagatagcgg taaatatatt gaattacctt
 241 tattaatgaa ttttcctgct gtaataatgg gtagaaggta attactatta ttattgatat
 301 ttaagttaaa cccagtaaat gaagtccatg gaataataga aagagaaaaa gcattttcag
 361 gtataggtgt tttgggaaac aatttccccg aaccattata tttctctaca tcagaaaggt
 421 ataaatcata aaactctttg aagtcattct ttacaggagt ccaaatacca gagaatgttt
 481 tagatacacc atcaaaaatt gtataaagtg gctctaactt atcccaataa cctaactctc
 541 cgtcgctatt gtaaccagtt ctaaaagctg tatttgagtt tatcaccctt gtcactaaga
 601 aaataaatgc agggtaaaat ttatatcctt cttgttttat gtttcggtat aaaacactaa
 661 tatcaatttc tgtggttata ctaaaagtcg tttgttggtt caaataatga ttaaatatct
 721 cttttctctt ccaattgtct aaatcaattt tattaaagtt catttgatat gcctcctaaa
 781 tttttatcta aagtgaattt aggaggctta cttgtctgct ttcttcatta gaatcaatcc
 841 ttttttaaaa gtcaatatta ctgtaacata aatatatatt ttaaaaatat cccactttat
 901 ccaattttcg tttgttgaac taatgggtgc tttagttgaa gaataaagac cacattaaaa
 961 aatgtggtct tttgtgtttt tttaaaggat ttgagcgtag cgaaaaatcc ttttctttct
1021 tatcttgata ataagggtaa ctattgccga tcgtccattc cgacagcatc gccagtcact
1081 atggcgtgct gctagcgcca ttcgccattc aggctgcgca actgttggga agggcgatcg
1141 gtgcgggcct cttcgctatt acgccagctg gcgaaagggg gatgtgctgc aaggcgatta
1201 agttgggtaa cgccagggtt ttcccagtca cgacgttgta aaacgacggc cagtgaattc
1261 gagctcaggc cttaactcac attaattgcg ttgcgctcac tgcccgcttt ccagtcggga
1321 aacctgtcgt gccagctgca ttaatgaatc ggccaacgcg cggggagagg cggtttgcgt
1381 attgggcgcc agggtggttt ttcttttcac cagtgagacg ggcaacagct gattgccctt
1441 caccgcctgg ccctgagaga gttgcagcaa gcggtccacg ctggtttgcc ccagcaggcg
1501 aaaatcctgt ttgatggtgg ttgacggcgg gatataacat gagctgtctt cggtatcgtc
1561 gtatcccact accgagatat ccgcaccaac gcgcagcccg gactcggtaa tggcgcgcat
1621 tgcgcccagc gccatctgat cgttggcaac cagcatcgca gtgggaacga tgccctcatt
1681 cagcatttgc atggtttgtt gaaaaccgga catggcactc cagtcgcctt cccgttccgc
1741 tatcggctga atttgattgc gagtgagata tttatgccag ccagccagac gcagacgcgc
1801 cgagacagaa cttaatgggc ccgctaacag cgcgatttgc tggtgaccca atgcgaccag
1861 atgctccacg cccagtcgcg taccgtcttc atgggagaaa ataatactgt tgatgggtgt
1921 ctggtcagag acatcaagaa ataacgccgg aacattagtg caggcagctt ccacagcaat
1981 ggcatcctgg tcatccagcg gatagttaat gatcagccca ctgacgcgtt gcgcgagaag
2041 attgtgcacc gccgctttac aggcttcgac gccgcttcgt tctaccatcg acaccaccac
2101 gctggcaccc agttgatcgg cgcgagattt aatcgccgcg acaatttgcg acggcgcgtg
2161 cagggccaga ctggaggtgg caacgccaat cagcaacgac tgtttgcccg ccagttgttg
2221 tgccacgcgg ttgggaatgt aattcagctc cgccatcgcc gcttccactt tttcccgcgt
2281 tttcgcagaa acgtggctgg cctggttcac cacgcgggaa acggtctgat aagagacacc
2341 ggcatactct gcgacatcgt ataacgttac tggtttcatc aaaatcgtct ccctccgttt
2401 gaatatttga ttgatcgtaa ccagatgaag cactctttcc actatcccta cagtgttatg
2461 gcttgaacaa tcacgaaaca ataattggta cgtacgatct ttcagccgac tcaaacatca
2521 aatcttacaa atgtagtctt tgaaagtatt acatatgtaa gatttaaatg caaccgtttt
2581 ttcggaagga aatgatgacc tcgtttccac cggaattagc ttggtaccag ctattgtaac
2641 ataatcggta cgggggtgaa aaagctaacg gaaaagggag cggaaaagaa tgatgtaagc
2701 gtgaaaaatt ttttatctta tcacttgaaa ttggaaggga gattctttat tataagaatt
2761 gtggaattgt gagcggataa caattcccaa ttaaaggagg aaggatcaat gattcaaaaa
2821 cgaaagcgga cagtttcgtt cagacttgtg cttatgtgca cgctgttatt tgtcagtttg
2881 ccgattacaa aaacatcagc cgtaggatcc tctagagtcg acgtccccgg ggcagcccgc
2941 ctaatgagcg ggcttttttc acgtcacgcg tccatggaga tctttgtctg caactgaaaa
3001 gtttatacct tacctggaac aaatggttga aacatacgag gctaatatcg gcttattagg
3061 aatagtccct gtactaataa aatcaggtgg atcagttgat cagtatattt tggacgaagc
3121 tcggaaagaa tttggagatg acttgcttaa ttccacaatt aaattaaggg aaagaataaa
3181 gcgatttgat gttcaaggaa tcacggaaga agatactcat gataaagaag ctctaaaact
3241 attcaataac cttacaatgg aattgatcga aagggtggaa ggttaatggt acgaaaatta
3301 ggggatctac ctagaaagcc acaaggcgat aggtcaagct taaagaaccc ttacatggat
3361 cttacagatt ctgaaagtaa agaaacaaca gaggttaaac aaacagaacc aaaaagaaaa
3421 aaagcattgt tgaaaacaat gaaagttgat gtttcaatcc ataataagat taaatcgctg
3481 cacgaaattc tggcagcatc cgaagggaat tcatattact tagaggatac tattgagaga
3541 gctattgata agatggttga gacattacct gagagccaaa aaacttttta tgaatatgaa
3601 ttaaaaaaaa gaaccaacaa aggctgagac agactccaaa cgagtctgtt tttttaaaaa
3661 aaatattagg agcattgaat atatattaga gaattaagaa agacatggga ataaaaatat
3721 tttaaatcca gtaaaaatat gataagatta tttcagaata tgaagaactc tgtttgtttt
3781 tgatgaaaaa acaaacaaaa aaaatccacc taacggaatc tcaatttaac taacagcggc
3841 caaactgaga agttaaattt gagaagggga aaaggcggat ttatacttgt atttaactat
3901 ctccatttta acattttatt aaaccccata caagtgaaaa tcctctttta cactgttcct
3961 ttaggtgatc gcggagggac attatgagtg aagtaaacct aaaaggaaat acagatgaat
4021 tagtgtatta tcgacagcaa accactggaa ataaaatcgc caggaagaga atcaaaaaag
4081 ggaaagaaga agtttattat gttgctgaaa cggaagagaa gatatggaca gaagagcaaa
4141 taaaaaactt ttctttagac aaatttggta cgcatatacc ttacatagaa ggtcattata
4201 caatcttaaa taattacttc tttgattttt ggggctattt tttaggtgct gaaggaattg
4261 cgctctatgc tcacctaact cgttatgcat acggcagcaa agacttttgc tttcctagtc
4321 tacaaacaat cgctaaaaaa atggacaaga ctcctgttac agttagaggc tacttgaaac
4381 tgcttgaaag gtacggtttt atttggaagg taaacgtccg taataaaacc aaggataaca
4441 cagaggaatc cccgattttt aagattagac gtaaggttcc tttgctttca gaagaacttt
4501 taaatggaaa ccctaatatt gaaattccag atgacgagga agcacatgta aagaaggctt
4561 taaaaaagga aaaagagggt cttccaaagg ttttgaaaaa agagcacgat gaatttgtta
4621 aaaaaatgat ggatgagtca gaaacaatta atattccaga ggccttacaa tatgacacaa
4681 tgtatgaaga tatactcagt aaaggagaaa ttcgaaaaga aatcaaaaaa caaataccta
4741 atcctacaac atcttttgag agtatatcaa tgacaactga agaggaaaaa gtcgacagta
4801 ctttaaaaag cgaaatgcaa aatcgtgtct ctaagccttc ttttgatacc tggtttaaaa
4861 acactaagat caaaattgaa aataaaaatt gtttattact tgtaccgagt gaatttgcat
4921 ttgaatggat taagaaaaga tatttagaaa caattaaaac agtccttgaa gaagctggat
4981 atgttttcga aaaaatcgaa ctaagaaaag tgcaataaac tgctgaagta tttcagcagt
5041 tttttttatt tagaaatagt gaaaaaaata taatcaggga ggtatcaata tttaatgagt
5101 actgatttaa atttatttag actggaatta ataattaaca cgtagactaa ttaaaattta
5161 atgagggata aagaggatac aaaaatatta atttcaatcc ctattaaatt ttaacaaggg
5221 ggggattaaa atttaattag aggtttatcc acaagaaaag accctaataa aatttttact
5281 agggttataa cactgattaa tttcttaatg ggggagggat taaaatttaa tgacaaagaa
5341 aacaatcttt taagaaaagc ttttaaaaga taataataaa aagagctttg cgattaagca
5401 aaactcttta ctttttcatt gacattatca aattcatcga tttcaaattg ttgttgtatc
5461 ataaagttaa ttctgttttg cacaaccttt tcaggaatat aaaacacatc tgaggcttgt
5521 tttataaact cagggtcgct aaagtcaatg taacgtagca tatgatatgg tatagcttcc
5581 acccaagtta gcctttctgc ttcttctgaa tgtttttcat atacttccat gggtatctct
5641 aaatgatttt cctcatgtag caaggtatga gcaaaaagtt tatggaattg atagttcctc
5701 tctttttctt caactttttt atctaaaaca aacactttaa catctgagtc aatgtaagca
5761 taagatgttt ttccagtcat aatttcaatc ccaaatcttt tagacagaaa ttctggacgt
5821 aaatcttttg gtgaaagaat ttttttatgt agcaatatat ccgatacagc accttctaaa
5881 agcgttggtg aatagggcat tttacctatc tcctctcatt ttgtggaata aaaatagtca
5941 tattcgtcca tctacctatc ctattatcga acagttgaac tttttaatca aggatcagtc
6001 ctttttttca ttattcttaa actgtgctct taactttaac aactcgattt gtttttccag
6061 atctcgaggg taactagcct cgccgatccc gcaagaggcc cggcagtcag gtggcacttt
6121 tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg tttatttttc taaatacatt caaatatgta
6181 tccgctcatg agacaataac cctgataaat gcttcaataa tattgaaaaa ggaagagtat
6241 gagtattcaa catttccgtg tcgcccttat tccctttttt gcggcatttt gccttcctgt
6301 ttttgctcac ccagaaacgc tggtgaaagt aaaagatgct gaagatcagt tgggtgcacg
6361 agtgggttac atcgaactgg atctcaacag cggtaagatc cttgagagtt ttcgccccga
6421 agaacgtttt ccaatgatga gcacttttaa agttctgcta tgtggcgcgg tattatcccg
6481 tattgacgcc gggcaagagc aactcggtcg ccgcatacac tattctcaga atgacttggt
6541 tgagtactca ccagtcacag aaaagcatct tacggatggc atgacagtaa gagaattatg
6601 cagtgctgcc ataaccatga gtgataacac tgcggccaac ttacttctga caacgatcgg
6661 aggaccgaag gagctaaccg cttttttgca caacatgggg gatcatgtaa ctcgccttga
6721 tcgttgggaa ccggagctga atgaagccat accaaacgac gagcgtgaca ccacgatgcc
6781 tgtagcaatg gcaacaacgt tgcgcaaact attaactggc gaactactta ctctagcttc
6841 ccggcaacaa ttaatagact ggatggaggc ggataaagtt gcaggaccac ttctgcgctc
6901 ggcccttccg gctggctggt ttattgctga taaatctgga gccggtgagc gtgggtctcg
6961 cggtatcatt gcagcactgg ggccagatgg taagccctcc cgtatcgtag ttatctacac
7021 gacggggagt caggcaacta tggatgaacg aaatagacag atcgctgaga taggtgcctc
7081 actgattaag cattggtaac tgtcagacca agtttactca tatatacttt agattgattt
7141 aaaacttcat ttttaattta aaaggatcta ggtgaagatc ctttttgata atctcatgac
7201 caaaatccct taacgtgagt tttcgttcca ctgagcgtca gaccccgtag aaaagatcaa
7261 aggatcttct tgagatcctt tttttctgcg cgtaatctgc tgcttgcaaa caaaaaaacc
7321 accgctacca gcggtggttt gtttgccgga tcaagagcta ccaactcttt ttccgaaggt
7381 aactggcttc agcagagcgc agataccaaa tactgtcctt ctagtgtagc cgtagttagg
7441 ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc tacatacctc gctctgctaa tcctgttacc
7501 agtggctgct gccagtggcg ataagtcgtg tcttaccggg ttggactcaa gacgatagtt
7561 accggataag gcgcagcggt cgggctgaac ggggggttcg tgcacacagc ccagcttgga
7621 gcgaacgacc tacaccgaac tgagatacct acagcgtgag ctatgagaaa gcgccacgct
7681 tcccgaaggg agaaaggcgg acaggtatcc ggtaagcggc agggtcggaa caggagagcg
7741 cacgagggag cttccagggg gaaacgcctg gtatctttat agtcctgtcg ggtttcgcca
7801 cctctgactt gagcgtcgat ttttgtgatg ctcgtcaggg gggcggagcc tatggaaaaa
7861 cgccagcaac gcggcctttt tacggttcct ggccttttgc tggccttttg ctcacatgtt
7921 ctttcctgcg ttatcccctg attctgtgga taaccgtatt accgcctttg agtgagctga
7981 taccgctcgc cgcagccgaa cgaccgagcg cagcgagtca gtgagcgagg aagcggaaga
8041 gcgcccaata cgcatgc
  A+

除注明外,本站内容由 细菌之家 原创或整理,转载请注明出处及链接。

本文永久链接: http://www.bacteria.cn/html/2014/444.html

 • 请您留言:专业水平所限,谬误之处在所难免。如您发现不正之处,请在下面留言,谢谢!

目前评论:2   其中:访客  2   博主  0

 1. avatar 张阳阳

  你好,请问,pHT01与pHT43的主要区别是什么?如果用这两种载体表达蛋白的话,那这些蛋白所带的标签是什么呢?His?还是C-myc?还是其他的?谢谢,请您及时回复。

  • avatar scjliu

   @张阳阳 pHT01和pHT43质粒都可以在细胞质中高水平表达重组蛋白,其中pHT43载体可引导重组蛋白分泌到培养基中。
   pHT01的衍生载体带有不同的标签,其中pHT08带8×His标签,pHT09带链球菌标签(Strep标签),pHT10带C-Myc标签。

评论加载中...

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

图片 表情